Informacja dotycząca wypłaty świadczeń w miesiącu grudniu 2017 r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że wypłaty zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych
w miesiącu grudniu 2017 roku będą w dniach:
15 grudzień 2017
18 grudzień 2017
19 grudzień 2017