Jesteś tutaj:

Miesiąc: Wrzesień 2018

Porady prawne dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszacych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że istnieje możliwość uzyskania porady prawnej w naszym Ośrodku w zakresie prawa rodzinnego, cywilnego dla osób niepełnosprawnych oraz niesłyszących.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny nr 41347-70-75 w celu umówienia spotkania z radcą prawnym.

Kierownik GOPS

Stypendia szkolne dla uczniów

Od poniedziałku 03 września 2018 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokumenty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, pok. 15 w godz. 7.15 – 15.15, poniedziałek w godz. 8 – 16. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2018 roku.
O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sitkówka –Nowiny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do wniosków spełniających kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Do góry

Skip to content