Jesteś tutaj:

Miesiąc: Luty 2019

Zmiana wysokości kryteriów dochodowych do celów pomocy społecznej

Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1508), weryfikacja kryteriów dochodowych jest dokonywana co 3 lata – ostatnia miała miejsce w 2015 r., dlatego Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Rozporządzenie Rady Ministrów Poz. 1358 z 13 lipca 2018r.).

Wyższe kryteria obowiązują od 1 października 2018 r.

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł (oznacza to wzrost o około 11% tj. 67,00 zł),
  • dla osoby w rodzinie – 528,00 zł (oznacza to wzrost o około 3% tj. 14,00 zł).

Wzrosły też kwoty uprawniające do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętym wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” do 1 051,50 zł dla osoby samotnej oraz 792 zł dla osoby w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi  będzie 645 zł, zaś kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego ustalono w wysokości 308 zł.

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001358/O/D20181358.pdf

 

Zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego oraz innych świadczeń.

Od 1 listopada 2018 nastąpiła zmiana wysokości zasiłku pielęgnacyjnego o 31,42 zł. Kwota wyniesie 184,42 zł. Kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego nastąpi 1 listopada 2019 r. Zasiłek pielęgnacyjny ma wzrosnąć do 215,84 zł.

Stawka specjalnego zasiłku opiekuńczego wyniesie 620 zł (wzrost o 100 zł), zasiłek dla opiekuna będzie wynosił 620 zł (wzrost o 100 zł).

Wysokości kryteriów dochodowych, uprawniających do zasiłku rodzinnego, pozostały na obecnym poziomie. Od 1 listopada kryterium dochodowe ogólne wyniesie 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

 

Świadczenie pielęgnacyjne – waloryzacja od 1 stycznia 2019.

Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2019 wynosi 1538 złotych, co oznacza, że wraz z nowym rokiem świadczenie wzrosło o 106 złotych w porównaniu do roku 2018 r.

Do góry

Skip to content