Jesteś tutaj:

Miesiąc: Maj 2019

Podpisanie umowy o partnerstwie

W dniu 27.05.2019 w Kielcach została podpisana umowa o partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach przy realizacji projektu pozakonkursowego „Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” na lata 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Wspolnie-z-gminami-na-rzecz-niepelnosprawnych-i-potrzebujacych/idn:6600.html

 

Do góry

Skip to content