COOLTURALNY I AKTYWNY SENIOR

coolturalny19 czerwca 2019 r. rusza cykl spotkań i zajęć dedykowanych seniorom z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. W czerwcu będą oni mieli okazję spotkać się ze specjalistami, którzy przekażą im informacje na temat zdrowego trybu życia czy porad prawnych.
– 19 czerwca o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Nowinach odbędzie się spotkanie z rehabilitantem, który przybliży seniorom zagadnienia związane z procesem starzenia się i działania profilaktyczne, jakie mogą podjąć, by utrzymać swój organizm w dobrej kondycji;
– 26 czerwca o godz. 15.30 w świetlicy środowiskowej w Nowinach (pawilony naprzeciwko Szkoły Podstawowej) odbędzie się spotkanie z prawnikiem, który przybliży seniorom zagadnienia prawne, istotne z ich punktu widzenia dot. m.in. prawa spadkowego, świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, tj. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych, zabezpieczenia się przez seniorów w stosunkach z bliskimi, tj. przeniesienie własności z umową dożywocia i alimenty dla seniora od bliskich, problemów związanych z ubezwłasnowolnieniem;
– 27 czerwca o godz. 10.00 w świetlicy środowiskowej w Nowinach (pawilony naprzeciwko Szkoły Podstawowej) odbędzie się spotkanie z dietetykiem, który opowie seniorom zarówno o ogólnych dietach właściwych dla ich organizmów, jak i o dietach specjalistycznych, dobieranych pod kątem chorób wieku senioralnego (m.in. cukrzyca, nadciśnienie).

COOLTURALNY I AKTYWNY SENIOR - plakat

 

Załączniki