Jesteś tutaj:

Miesiąc: Sierpień 2019

Stypendia – informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można składać w tutejszym Ośrodku, w okresie od 1 września do dnia 15 września 2019 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do dnia 15 października 2019 roku.

Podstawowym warunkiem otrzymania stypendium szkolnego jest nieprzekroczenie „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie” – aktualnie: 528,00 zł netto miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, jak również na stronie internetowej www.gopsnowiny.pl w zakładce „Stypendia szkolne- Pliki do pobrania”.

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej poszukuje wolontariuszy z terenu naszej gminy. Szczegóły na temat wolontariatu udziela Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach pod numerem telefonu (41) 362-14-12 lub e-mailem wolontariat@centrumwolontariatu.eu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach pod numerem telefonu (41) 347-70-03.

Zostań wolontariuszem

Załączniki

Bezpłatna opieka specjalistyczna

Caritas Diecezji Kieleckiej, Dzienny Dom Opieki Medycznej zachęca do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej. Z opieki mogą skorzystać między innymi osoby powyżej 65 roku życia, z grupą niepełnosprawności znaczną lub umiarkowaną czy po przebytej hospitalizacji. Ośrodek czynny jest w godzinach 7:30 – 16:00 od poniedziałku do piątku na ul. Urzędniczej 16 a w Kielcach. Z opieki specjalistycznej można skorzystać do końca roku 2020. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Szczegóły w ulotce lub na stronie internetowej: http://www.kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=965&lang=pl

Załączniki

Do góry

Skip to content