Bezpłatna opieka specjalistyczna

Caritas Diecezji Kieleckiej, Dzienny Dom Opieki Medycznej zachęca do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej. Z opieki mogą skorzystać między innymi osoby powyżej 65 roku życia, z grupą niepełnosprawności znaczną lub umiarkowaną czy po przebytej hospitalizacji. Ośrodek czynny jest w godzinach 7:30 – 16:00 od poniedziałku do piątku na ul. Urzędniczej 16 a w Kielcach. Z opieki specjalistycznej można skorzystać do końca roku 2020. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Szczegóły w ulotce lub na stronie internetowej: http://www.kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=965&lang=pl

Załączniki

Załączniki