Jesteś tutaj:

Miesiąc: Październik 2019

„Zostań Rodziną Zastępczą”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby spełniające wytyczne mogą zgłaszać się osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach na ul. Wrzosowej 44 lub pod numerem telefonu (41) 200-17-13 oraz e-mailem sekretariat@pcprkielce.pl.

Załączniki

~ SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW~

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia dla rodziców wspierające umiejętności wychowawcze.

Rodzicu jeśli chcesz polepszyć relacje z dzieckiem, wyrażać oczekiwania tak, aby dziecko Cię słuchało, rozpoznawać uczucia dziecka, skutecznie motywować do współdziałania i samodzielności, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, budować poczucie wartości dziecka to te spotkania są dla Ciebie.

Zapraszamy do kontaktu : Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny ul. Olkuska 18 Kielce, tel. 41 366 10 52

Załączniki

Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie

Informujemy, że Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie będący w strukturze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce mieści się przy ul. Olkuskiej 18 – dawna siedziba Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy PCK. Budynek został przebudowany, rozbudowany, odnowiony. Do dyspozycji mieszkańców tego Ośrodka mamy 5 pokoi 3, 4 lub 5 osobowych w zależności od sytuacji rodzinnej. Zapewniamy całodobowe schronienie, które ma na celu izolację od sprawcy przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy. Wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, miejsce zabaw dla dzieci, pomieszczenie do nauki, ogólnodostępną kuchnię, łazienki, pralnię, plac zabaw. Do Hostelu są przyjmowane osoby doznające przemocy, bez skierowania, nie ma rejonizacji. Pobyt w Hostelu jest bezpłatny. Osobom, którym dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, przysługuje również całodzienne wyżywienie. Osoby przebywające w Hostelu uzyskają profesjonalną pomoc: psychologiczną, prawną, socjalną. Wspólnie z zespołem pracowników Ośrodka opracowywany jest program naprawy sytuacji kryzysowej i wyjścia z przemocy. Osoba przygotowywana jest do własnej aktywności i może nadal liczyć na wsparcie ze strony zespołu pracowników Ośrodka. Może również korzystać z różnych form pomocy w Ośrodku, jak terapia indywidualna i grupowa, grupy wsparcia, konsultacje wychowawcze.
Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie, Kielce, ul. Olkuska 18 działa całodobowo, telefon – 41 366 10 52.
Do podstawowych zadań należy:
• interwencja kryzysowa,
• całodobowe schronienie w sytuacji kryzysowej wywołanej przemocą domową,
• pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
• poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, prawne,
• terapia indywidualna,
• wzmacnianie umiejętności rodzicielskich m.in. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
• treningi psychologiczne,
• grupa edukacyjno-motywacyjna dla osób doznających przemocy w rodzinie,
• zajęcia profilaktyczne,
• szkolenia, doradztwo i edukacja,
• praca socjalna, poradnictwo socjalne,
• stała współpraca z instytucjami działającymi na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, a pomoc jest bezpłatna.

W Ośrodku działają Telefony Zaufania:

– 195 13 Miejski Telefon Zaufania „Stop przemocy” – czynny całodobowo
– 195 25 Telefon Zaufania dla osób w kryzysie – czynny całodobowo

Do góry

Skip to content