Informacja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2027

Informujemy, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2277), Gmina Sitkówka-Nowiny przystąpiła do strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzeniem NR WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny powołano zespół do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sitkówka-Nowiny na lata 2021-2027.

Zapraszamy Państwa do wypełnienia poniższej ankiety, mającej na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Dane uzyskane z ankiety, posłużą opracowaniu diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii oraz podejmowania działań służących zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom społecznym.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpD1cSFkdRr6IZz-Z3oRWZlLQFeWzM1oaILuODARzWYGPvbQ/viewform