„Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w powiecie kieleckim”

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3. Pomoc udzielona będzie w formie finansowania wynagrodzenia niani opiekującej się dzieckiem. W projekcie może wziąć udział co najmniej 11 osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym.

Jakie warunki musisz spełniać?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 23 października do 12 listopada 2020!

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl/kielecki/index.php

https://www.facebook.com/mamoidzdopracy/

Załączniki