Jesteś tutaj:

Miesiąc: Listopad 2020

Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

 1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Załączniki

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Sitkówka – Nowiny kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiła do rządowego programu wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, lekarstwa oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc skierowana jest głównie do osób które nie posiadają rodziny lub rodzina z jakiś powodów nie może udzielić wsparcia. Zakupy realizowane są na koszt seniora.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dzwoniąc pod numer telefonu na infolinię  (22) 505 11 11 gdzie osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, bądź bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach nr (41) 347 56 74, (41) 347 56 75, (41) 347 56 76. Po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach sprawę pilną można zgłosić na nr 798-572-835.

Szczegółowych informacji udzielają kierownik oraz  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „DROGA DO SUKCESU”

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

KORZYŚCI    

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Zwrot kosztu dojazdu
 3. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy  
 4. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, remontowo – budowlanym, małej poligrafii
 5. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 6. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 7. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 8. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 9.  W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów : opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu   LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
 • po zakładzie karnym    LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia
  z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce

tel.. 728 – 909 – 183

                                      Czynne: pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

Do góry

Skip to content