Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „DROGA DO SUKCESU”

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

KORZYŚCI    

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Zwrot kosztu dojazdu
 3. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy  
 4. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, remontowo – budowlanym, małej poligrafii
 5. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 6. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 7. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 8. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 9.  W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów : opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu   LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
 • po zakładzie karnym    LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia
  z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce

tel.. 728 – 909 – 183

                                      Czynne: pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00