Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Sitkówka – Nowiny kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiła do rządowego programu wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, lekarstwa oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc skierowana jest głównie do osób które nie posiadają rodziny lub rodzina z jakiś powodów nie może udzielić wsparcia. Zakupy realizowane są na koszt seniora.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dzwoniąc pod numer telefonu na infolinię  (22) 505 11 11 gdzie osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, bądź bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach nr (41) 347 56 74, (41) 347 56 75, (41) 347 56 76. Po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach sprawę pilną można zgłosić na nr 798-572-835.

Szczegółowych informacji udzielają kierownik oraz  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej.