Jesteś tutaj:

Autor: redaktor

Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny na temat zjawiska przemocy występującego na terenie naszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy na obszarze Gminy Nowiny, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Nowiny o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy.

Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Link do ankiety:

https://frdl.org.pl/ankiety/ankieta-nowiny-mieszkancy#przemoc-domowa-450

Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2020/2021

Miesiąc, którego dotyczy wypłataTermin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w poszczególnych miesiącach
październik2020-10-26
listopad2020-11-25
grudzień2020-12-16
styczeń2021-01-26
luty2021-02-23
marzec2021-03-25
kwiecień2021-04-23
maj2021-05-25
czerwiec2021-06-25
lipiec2021-07-23
sierpień2021-08-25
wrzesień2021-09-24

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028

Ogłoszenie Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”

 1. Przedmiot konsultacji:
  Na podstawie Zarządzenia nr WG.0050.95.2020 Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23 września 2020r. zapraszam do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowiny na lata 2021-2028”.
 2. Termin konsultacji:
  Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 31.12.2020 r. do 20.01.2021r.
 3. Forma konsultacji:
  Uwagi należy składać na formularzu zgłaszania uwag / propozycji, udostępnionym na stronie internetowej.
 4. Stanowisko merytoryczne:
  Osobą odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji społecznych i udzielającą wyjaśnień jest Marcin Król – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach.

Formularz uwag/propozycji:

https://forms.gle/vnidkKtVhc1vXxPr9

Wnioski o zaświadczenie do Programu „Czyste Powietrze”

Osoba fizyczna, która zamierza ubiegać się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu (Program „Czyste powietrze”), może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) pochodzący z roku 2019 w przypadku wniosku złożonego do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które należy określić we wniosku, tworzą:

 1. osoba fizyczna (wnioskodawca) samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2.  osoba fizyczna (wnioskodawca), oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Załączniki

Program „Wspieraj Seniora”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Gmina Sitkówka – Nowiny kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przystąpiła do rządowego programu wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Program ma celu realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, lekarstwa oraz środków higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

 1. Osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
 2. W szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Pomoc skierowana jest głównie do osób które nie posiadają rodziny lub rodzina z jakiś powodów nie może udzielić wsparcia. Zakupy realizowane są na koszt seniora.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dzwoniąc pod numer telefonu na infolinię  (22) 505 11 11 gdzie osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w realizacji zakupów, bądź bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach nr (41) 347 56 74, (41) 347 56 75, (41) 347 56 76. Po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach sprawę pilną można zgłosić na nr 798-572-835.

Szczegółowych informacji udzielają kierownik oraz  pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej.

Centrum Integracji Społecznej w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „DROGA DO SUKCESU”

Zapraszamy osoby bezrobotne zamieszkałe na terenie Miasta Kielce oraz Powiatu Kieleckiego, zarejestrowane w Miejskim/Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

KORZYŚCI    

 1. Co miesięcznie wypłacane świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla osób bezrobotnych z Urzędu Pracy, pierwszy miesiąc – okres próbny – jest to połowa tej kwoty
 2. Zwrot kosztu dojazdu
 3. Gwarancja uczestnictwa w programie przez okres 12  miesięcy  
 4. Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych poprzez udział w warsztatach: opieki domowej, cateringowo – porządkowym, krawieckim, remontowo – budowlanym, małej poligrafii
 5. Przez cały okres uczestnictwa w programie opłacane są składki rentowo – emerytalne , tj. okres pobytu w projekcie wlicza się do lat pracy niezbędnych do wyliczenia emerytury
 6. Możliwość bezpłatnych konsultacji z doradcą zawodowym,  psychologiem, pracownikiem socjalnym, prawnikiem i terapeutą ds. uzależnień  oraz uczestnictwo w zajęciach grupowych
 7. Możliwość odbycia praktyk zawodowych u wybranego pracodawcy
 8. Bezpłatne badania lekarskie oraz szkolenie BHP na danym stanowisku ważne przez rok
 9.  W  RAMACH  PROJEKTU  ZAPEWNIAMY:
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW
 • Bezpłatne badania  sanitarno – epidemiologiczne dla uczestników warsztatów : opieki domowej, cateringowo – porządkowego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

OSOBA:

 • zarejestrowana w Miejskim lub Powiatowym Urzędzie Pracy jako BEZROBOTNA – warunek konieczny   ORAZ:
 • długotrwale bezrobotna (okres rejestracji w urzędzie pracy min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat)   LUB
 • niepełnosprawna bez dochodu   LUB
 • bezdomna – posiadanie statusu osoby bezdomnej   LUB
 • po zakładzie karnym    LUB
 • po zakończonej terapii uzależnień lub w jej trakcie

Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty
 2. Zaświadczenie z Miejskiego lub Powiatowego Urzędu Pracy dokumentujące historię zarejestrowania w ww. urzędzie (z ostatnich 24 miesięcy) potwierdzające status osoby BEZROBOTNEJ
 3. W przypadku osoby niepełnosprawnej – orzeczenie o niepełnosprawności
 4. W przypadku osoby bezdomnej – zaświadczenie z MOPR Dział ds. bezdomności
 5. W przypadku osoby po zakładzie karnym – zaświadczenie zwolnienia
  z zakładu karnego
 6. W przypadku osoby uzależnionej – zaświadczenie o odbyciu terapii uzależnień lub odbywaniu jej w trakcie

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do

Centrum Integracji Społecznej ul. Wesoła 54 (wejście od ul. Jana Pawła II), 25-363 Kielce

tel.. 728 – 909 – 183

                                      Czynne: pon. – pt. w godz. 7.00 – 15.00

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Państwo w związku ze wzrastająca liczbą zachorowań na COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach informuje o potrzebie ograniczenia wejścia interesantów na swój teren do minimum. Wejście na teren Ośrodka możliwe jest TYLKO w bardzo ważnych przypadkach. W sprawach ważnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się z pracownikiem. W godzinach 11:00 – 12:00 obowiązuje całkowity zakaz wejścia na teren OPS w związku z przeprowadzaną dezynfekcją.

Składanie dokumentów:

Kompletne dokumenty składane do Ośrodka prosimy dostarczać w kopercie i wrzucać do urny znajdującej się w korytarzu. Dokumenty będą poddawane 48 godzinnej kwarantannie. W razie wątpliwości co do prawidłowości składanych dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu weryfikacji. Brak kompletnych dokumentów będzie powodował wydłużenie rozpatrzenia sprawy. Prosimy, aby zawsze podawać prawidłowy numer telefonu na składanej dokumentacji, ułatwi to kontakt ze strony naszych pracowników.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość oraz o zachowanie wszelkich środków ostrożności.

„Rodzic w pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w powiecie kieleckim”

Celem Projektu jest udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3. Pomoc udzielona będzie w formie finansowania wynagrodzenia niani opiekującej się dzieckiem. W projekcie może wziąć udział co najmniej 11 osób bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym.

Jakie warunki musisz spełniać?

 • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
 • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
 • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 23 października do 12 listopada 2020!

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl/kielecki/index.php

https://www.facebook.com/mamoidzdopracy/

Załączniki

Do góry

Skip to content