Jesteś tutaj:

Autor: administrator

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM

Regionalne Centrum Wolontariatu w ramach projektu Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej poszukuje wolontariuszy z terenu naszej gminy. Szczegóły na temat wolontariatu udziela Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach pod numerem telefonu (41) 362-14-12 lub e-mailem wolontariat@centrumwolontariatu.eu oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach pod numerem telefonu (41) 347-70-03.

Zostań wolontariuszem

Załączniki

Bezpłatna opieka specjalistyczna

Caritas Diecezji Kieleckiej, Dzienny Dom Opieki Medycznej zachęca do skorzystania z bezpłatnej opieki specjalistycznej. Z opieki mogą skorzystać między innymi osoby powyżej 65 roku życia, z grupą niepełnosprawności znaczną lub umiarkowaną czy po przebytej hospitalizacji. Ośrodek czynny jest w godzinach 7:30 – 16:00 od poniedziałku do piątku na ul. Urzędniczej 16 a w Kielcach. Z opieki specjalistycznej można skorzystać do końca roku 2020. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Szczegóły w ulotce lub na stronie internetowej: http://www.kielce.caritas.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=629&Itemid=965&lang=pl

Załączniki

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”, świadczone w ramach projektu pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń pod numer telefonu:
664 713 394
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 realizuje projekt
pn. „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach którego udostępnia usługę pn.:

„Telefoniczne poradnictwo specjalistyczne”

Kto może skorzystać z naszej pomocy w ramach projektu

 • Rozszerzona oferta pomocy skierowana jest do mieszkańców powiatu kieleckiego
 • Mogą z niej skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej zagrożone kryzysem lub przeżywające sytuacje kryzysowe:
 • konflikty małżeńskie, rodzinne ( zdrada, rozpad związku, rozwód),
 • przemoc w rodzinie,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • śmierć bliskiej osoby,
 • choroba własna lub osoby bliskiej,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • zdarzenia losowe (np. wypadek komunikacyjny, doświadczenie przestępstwa, utrata pracy),
 • kryzysy zdrowia psychicznego (uzależnienia, depresje, załamania nerwowe)
 • inne sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu.

Dyżur telefoniczny będzie pełniony pod numerem 664 713 394
w każdy wtorek
od godz. 9:00 – 12:00

• Podczas rozmowy z interwentem zostanie ustalona forma i zakres pomocy, dostosowana do potrzeb i problemów klienta.
• Z pomocy mogą skorzystać osoby mieszkające, pracujące lub uczące się na terenie powiatu kieleckiego.

COOLTURALNY I AKTYWNY SENIOR

Serdecznie zapraszamy na piknik z okazji Dnia Seniora, który odbędzie
się dnia 30.06 o godzinie 16:00 na Placu przy parafii p. w. Chrystusa
Odkupiciela w Nowinach. WSTĘP WOLNY!

Kopia coolturalny senior plakat ogólny

ŚWIADCZENIE 500+

Od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18-go roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Natomiast jeśli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku – czyli np. z wniosku złożonego w październiku 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od października.

500plus_02

Załączniki

COOLTURALNY I AKTYWNY SENIOR

coolturalny19 czerwca 2019 r. rusza cykl spotkań i zajęć dedykowanych seniorom z terenu gminy Sitkówka-Nowiny. W czerwcu będą oni mieli okazję spotkać się ze specjalistami, którzy przekażą im informacje na temat zdrowego trybu życia czy porad prawnych.
– 19 czerwca o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Nowinach odbędzie się spotkanie z rehabilitantem, który przybliży seniorom zagadnienia związane z procesem starzenia się i działania profilaktyczne, jakie mogą podjąć, by utrzymać swój organizm w dobrej kondycji;
– 26 czerwca o godz. 15.30 w świetlicy środowiskowej w Nowinach (pawilony naprzeciwko Szkoły Podstawowej) odbędzie się spotkanie z prawnikiem, który przybliży seniorom zagadnienia prawne, istotne z ich punktu widzenia dot. m.in. prawa spadkowego, świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej, tj. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych, zabezpieczenia się przez seniorów w stosunkach z bliskimi, tj. przeniesienie własności z umową dożywocia i alimenty dla seniora od bliskich, problemów związanych z ubezwłasnowolnieniem;
– 27 czerwca o godz. 10.00 w świetlicy środowiskowej w Nowinach (pawilony naprzeciwko Szkoły Podstawowej) odbędzie się spotkanie z dietetykiem, który opowie seniorom zarówno o ogólnych dietach właściwych dla ich organizmów, jak i o dietach specjalistycznych, dobieranych pod kątem chorób wieku senioralnego (m.in. cukrzyca, nadciśnienie).

Więcej „COOLTURALNY I AKTYWNY SENIOR”

Podpisanie umowy o partnerstwie

W dniu 27.05.2019 w Kielcach została podpisana umowa o partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach przy realizacji projektu pozakonkursowego „Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej” na lata 2019-2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

https://www.powiat.kielce.pl/starostwo/aktualnosci/Wspolnie-z-gminami-na-rzecz-niepelnosprawnych-i-potrzebujacych/idn:6600.html

 

Do góry

Skip to content