Jesteś tutaj:

Kategoria: Program Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenie

Nazwa procedury: wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu w ramach programu „Czyste Powietrze”.

  1. Wymagane dokumenty
  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  • ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
  1. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

Więcej „Program „Czyste Powietrze” – zaświadczenie”

Do góry

Skip to content