Kontakt

Godziny urzędowania GOPS Sitkówka-Nowiny

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 7.15 – 15.15
Środa 7.15 – 15.15
Czwartek 7.15 – 15.15
Piątek 7.15 – 15.15

 

Lp. Nr telefonu
1 Kierownik GOPS

Marcin Król

41347-70-75
2 Pomoc Społeczna

Anna Harat- Pypeć

Edyta Nowak

41347-70-02

41347-50- 42

3 Pomoc Społeczna

Iwona Oszust

Agata Bojnowska

Asystent Rodziny

Paulina Kurcz-Hersztek

41347-70-03

41347-50-41

4 Administracja+ stypendia szkolne

Małgorzata Zając

41347-70-04
5 Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Katarzyna Kowalska i Joanna Hałasa

Fundusz alimentacyjny i świadczenia opiekuńcze

Ewelina Styczeń

41347-70-05
6 Księgowość

Kamila Zatorska

41347-50-52

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26 – 052 Nowiny
gops@nowiny.com.pl