Kontakt

Godziny urzędowania GOPS Sitkówka-Nowiny

Poniedziałek    8.00 – 16.00
Wtorek              7.15 – 15.15
Środa                7.15 – 15.15
Czwartek          7.15 – 15.15
Piątek               7.15 – 15.15

 

Lp. Nr telefonu
1. Kierownik GOPS

Marcin Król

41 347-70-75
2. Pomoc Społeczna

Anna Harat- Pypeć

Edyta Nowak

 

41 347-70-02

 

3. Pomoc Społeczna

Iwona Oszust

Agata Bojnowska

 

Asystent Rodziny

Paulina Kurcz-Hersztek

41 347-70-03

 

4. Administracja i stypendia szkolne

Małgorzata Zając

41 347-70-04
5. Świadczenia rodzinne i wychowawcze

Joanna Hałasa

Katarzyna Kowalska

Kamila Bryk

 

Fundusz alimentacyjny i świadczenia pielęgnacyjne

Ewelina Styczeń

41 347-70-05
6. Księgowość

Kamila Zatorska

41 347-70-75

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26 – 052 Nowiny
gops@nowiny.com.pl