Kontakt

GOPS Nowiny czynny jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.15 – 15.15

Telefon komórkowy: 798 572 835

Lp.

Dział Imię i nazwisko pracownika Numer telefonu
1. Sekretariat Kamila Bryk 41 347-56-70
2. Kierownik Marcin Król 41 347-56-71
3. Księgowość Kamila Zatorska 41 347-56-72
4. Administracja Małgorzata Zając 41 347-56-73
5. Pracownik socjalny Anna Harat-Pypeć 41 347-56-74
6. Pracownik socjalny Edyta Nowak 41 347-56-75
7. Pracownik socjalny Żaneta Kaleta 41 347-56-77
8. Pracownik socjalny Monika Pędzik 41 347-56-76
9. Asystent rodziny Paulina Kurcz-Hersztek 41 347-56-78
10. Fundusz Alimentacyjny Ewelina Barwinek 41 347-56-79
11. Świadczenia rodzinne i wychowawcze Joanna Hałasa 41 347-56-80

12.

Świadczenia rodzinne i wychowawcze Katarzyna Kowalska

41 347-56-81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

ul. Białe Zagłębie 25
26 – 052 Nowiny
gops@nowiny.com.pl

Załączniki