O nas

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie samodzielnie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Nowiny, znalazłeś się z w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, nie jesteś w stanie samodzielnie pokonać piętrzących się problemów, zgłoś się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach. Pracownik socjalny udzieli informacji dotyczącej procedury ubiegania się o pomoc finansową lub rzeczową oraz wyjaśni jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pomocy.

Po złożeniu podania o przyznanie pomocy, pracownik socjalny w ciągu 14 dni roboczych udaje się na wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji rodzinnej, majątkowej i finansowej rodziny. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Kierownik Ośrodka.

Szczegóły dotyczące form, zasad i kryterium dochodowego warunkującego przyznanie pomocy finansowej lub rzeczowej regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r.,poz.930).

Kadra Ośrodka
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowinach

mgr Marcin Król –  kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

PRACOWNICY SOCJALNI

mgr Żaneta Kaleta – Pracownik socjalny
mgr Anna Harat – Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej
lic. Monika Pędzik – Pracownik socjalny

ŚWIADCZENIA RODZINNE i WYCHOWAWCZE

mgr Joanna Hałasa – Inspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
mgr Ewelina Barwinek – Inspektor ds. obsługi Funduszu Alimentacyjnego
mgr Katarzyna Kowalska – Podinspektor ds. Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych
mgr Kamila Bryk – Referent ds. Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych

ASYSTENT RODZINNY

mgr Paulina Kurcz-Hersztek – asystent rodziny

ADMINISTRACJA

mgr Małgorzata Zając  – Inspektor ds. administracyjno-biurowych

KSIĘGOWOŚĆ

mgr Kamila Zatorska – Główny księgowy

REJONY OPIEKUŃCZE

Pracownicy socjalni zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Nowinach pracują na przydzielonych Rejonach Opiekuńczych:

lic. Monika Pędzik – Pracownik socjalny
•  Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki   1, 3, 5, 11,

mgr Żaneta Kaleta – Pracownik socjalny
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Anna Harat-Pypeć – Specjalista pracy socjalnej
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada

mgr Edyta Nowak – Specjalista pracy socjalnej

• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
• Nowiny, ul. Parkowa,
• Nowiny, ul. Szkolna,
• Słowik, ul. Markowizna