Aktualności

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty

Caritas Diecezji Kieleckiej zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ 2014 – 2020 – podprogram 2017 podopiecznych Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Brzezinach  – korzystających z żywności z Podprogramu 2017 na warsztaty: „Edukacji Ekonomicznej” oraz „Kulinarne” które odbędą się  17.02.2018 r. o godz. 14.00 w Wiejska Świetlica w Brzezinach, pl. Ks. Augusta Żołądkowskiego 1,   26 – 026  Morawica

Zmiana rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach informuje, że od dnia 02.01.2018 roku nastąpiła zmiana rejonów opiekuńczych pracowników socjalnych.

Rejony opiekuńcze

mgr Joanna Adler – starszy pracownik socjalny
• Kowala
• Kowala Mała
• Bolechowice
• Wola Murowana

mgr Iwona Oszust – specjalista pracy socjalnej
•  Sitkówka
• Trzcianki
• Zgórsko
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 1, 3, 5, 11, 13, 15,17, 19

mgr Anna Harat-Pypeć – starszy pracownik socjalny
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań nieparzyste
• Zagrody
• Szewce
• Zawada

mgr Edyta Nowak – starszy pracownik socjalny
• Nowiny, ul. Perłowa – numery mieszkań parzyste,
• Nowiny, ul. Białe Zagłębie – bloki 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
• Nowiny, ul. Parkowa,
• Nowiny, ul. Szkolna,
• Słowik, ul. Markowizna

Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności

centrum asystenturyMinimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie 40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 

 

 

 

 

 

Więcej „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

Ogłoszenie – Stypendia szkolne dla uczniów

Stypendia szkolne dla uczniów

Od piątku 01 września 2017 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Dokumenty składać należy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitkówce – Nowinach, pok. 15 w godz. 7.15 – 15.15, poniedziałek w godz. 8 – 16. Termin przyjmowania wniosków upływa 15 września 2017 roku.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Sitkówka –Nowiny, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Do wniosków spełniających kryterium dochodowe ustalone przez ustawodawcę, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto wszystkich członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokumentowania i przedstawiania rachunków potwierdzających celowość wydatków.

Do góry

Skip to content