Ważne Linki

  • Gmina Nowiny:

https://www.nowiny.com.pl

  • Posterunek Policji w Nowinach:

http://kielce.swietokrzyska.policja.gov.pl/kmp/kontakt/posterunki-policji/30602,Posterunek-Policji-w-Nowinach.html

  • Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach:

http://kielce.praca.gov.pl/

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach:

http://www.pcpr.powiat.kielce.pl/

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekoszowie:

http://www.ppp-piekoszow.pl/ – otwierany w nowej zakładce

  • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach:

http://www.kielce.uw.gov.pl/ – otwierany w nowej zakładce

  • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina – otwierany w nowej zakładce