Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach

Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej

Lokalna Diagnoza Wyzwań I Potrzeb Społecznych Na Terenie Powiatu Kieleckiego Na Lata 2019 – 2022

Artykuły

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”

  INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU

  CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”  W związku z zakończeniem w dniu 31.12.2021 projektu pozakonkursowego pn.„Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Partner Wiodący Powiat Kielecki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44 w Kielcach (25-211) oraz Partnerzy:

  Oświadczają, że zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przez okres 28 miesięcy.  Trwałość należy rozumieć jako instytucjonalna gotowość do zachowania utrzymania utworzonych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych oraz dodatkowych zasobów kadrowych:

  • 3 miejsc w mieszkaniach chronionych dla rodzin w kryzysie zmuszonych opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania;

  • 2 miejsc usług asystenckich;

  • 9 miejsc środowiskowych usług opiekuńczych.

  1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w zakresie:

  • miejsc w Mieszkaniach Chronionych Treningowych dla rodzin w kryzysie zmuszonych opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania ulokowanych w Podzamczu 47 w gminie Chęciny (3 miejsca).

  1. Miasto i Gmina Bodzentyn/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie w zakresie:

  • usług asystenckich (1 miejsce).

  1. Miasto i Gmina Daleszyce/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakresie:

  • usług opiekuńczych środowiskowych (3 miejsca).

  1. Gmina Mniów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie w zakresie::

  • usług asystenckich (1 miejsce),

  • usług opiekuńczych (1 miejsce).

  1. Miasto i Gmina Nowa Słupia/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie:

  • usług opiekuńczych środowiskowych (1 miejsce).

  1. Gmina Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach w zakresie:

  • usług opiekuńczych środowiskowych (1 miejsce).

  1. Gmina Miedziana Góra/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze w zakresie:

  • usług opiekuńczych środowiskowych (3 miejsca).  Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Wrzosowa 44,

  tel. 41 200 17 01 , 600 286 695 oraz w siedzibach Partnerów.

   

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI PROJEKTU „CENTRUM USŁUG – WSPÓŁPRACA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”