Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Artykuły

 • Projekt Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” - „Pracujemy”

  Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który jest sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie osób już pracujących. Projekt „Pracujemy skierowany jest do grupy:

  • 1000 osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia

  • 1000 osób niepełnosprawnych pracujących, którzy dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych znacznie poprawia swoją sytuację na rynku.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia EKON.

  https://www.ekon.org.pl/

  Czytaj Więcej o: Projekt Stowarzyszenia „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” - „Pracujemy”
 • Informacja dla mieszkańców PFRON

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach informuje, iż do 31 grudnia 2021 r. jest realizowany Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” MODUŁ IV. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Powyższa pomoc jest kierowana do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

  Mieszkańcy Gminy Nowiny nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. Usługi transportu w celu realizacji niezbędnej potrzeby życiowej (lekarz , apteka, sklep itp.)

  2. Zakupu środków ochrony osobistej dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wspólnie zamieszkujących.

  W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji Programu prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25 lub telefonicznie pod numerem (41) 347 56 75 lub (41) 347 56 74  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców PFRON
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”– realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Gmina Nowina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do edycji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r. w którym zaplanowano, przy udziale minimum 18 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 10.800 godzin usług, realizacja usług potrwa od stycznia do grudnia 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 432 000,00 zł

  Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, kartę zgłoszenia do programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu, wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod niżej podane numery telefonów.

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – 41 347-56-75

  Marcin Król – 41 347-56-71

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

  Plik do pobrania:
  Załącznik nr 8 - wzór karty zgłoszenia do Programu AOON edycja 2022.docx  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
 • Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2021/2022

  Miesiąc, którego dotyczy wypłata Termin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach
  październik 2021 2021-10-22
  listopad 2021 2021-11-24
  grudzień 2021 2021-12-15
  styczeń 2022 2022-01-25
  luty 2022 2022-02-22
  marzec 2022 2022-03-24
  kwiecień 2022 2022-04-22
  maj 2022 2022-05-25
  czerwiec 2022  2022-06-24
  lipiec 2022 2022-07-26
  sierpień 2022 2022-08-24
  wrzesień 2022 2022-09-23

   

  Czytaj Więcej o: Harmonogram wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych, świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym 2021/2022