Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Program "Opieka wytchnieniowa"

Artykuły

 • „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z orzeczoną niepełnosprawnością.

   

  Cele Programu

  Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. A, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

  c) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek oraz załatwienie niezbędnych spraw.

   

  Program ma także zapewniać:

  · wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

  · w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na zorganizowanie opieki wytchnieniowej w placówce opieki całodobowej.

   

  Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi opieki wytchnieniowej.

  Zgłoszeń do programu można dokonywać :

  ·telefonicznie pod numerem telefonu (41) 347-56-71

  ·osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, 26-052 Nowiny

  Szczegółowe informacje o programie dostępne są pod adresem:

  https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

     Czytaj Więcej o: „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023