Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Artykuły

 • ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programów finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. W związku z planowanym przystąpieniem do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023.

  Gmina Nowiny/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach prosi o zgłaszanie osób chętnych do objęcia usługami Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2023 roku.

  Gmina Nowiny zamierza wystąpić z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023” – realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, lub telefonicznie pod niżej podane numery:

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – (41) 347-56-75

  Marcin Król – (41) 347-56-71

   

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023-r

   

  Czytaj Więcej o: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”– realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Gmina Nowina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do edycji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r. w którym zaplanowano, przy udziale minimum 18 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 10.800 godzin usług, realizacja usług potrwa od stycznia do grudnia 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 432 000,00 zł

  Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, kartę zgłoszenia do programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu, wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod niżej podane numery telefonów.

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – 41 347-56-75

  Marcin Król – 41 347-56-71

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

  Plik do pobrania:
  Załącznik nr 8 - wzór karty zgłoszenia do Programu AOON edycja 2022.docx  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022