Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

GOPS Nowiny

GOPS Nowiny

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Gmina Nowiny przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na realizację którego otrzymała dotację 104 346,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/lub z placówki oświatowej.

Mieszkańcy Gminy Nowiny potrzebujący wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej mogą kontaktować się w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowinach ul. Białe Zagłębie 25, lub telefonicznie 41 347 – 56 – 70.

Artykuły

 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022

  Gmina Nowiny wystąpiła z wnioskiem do naboru realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022”– realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowinach.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

  Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł

  Usługi asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

  • załatwianiu spraw urzędowych;

  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

  Gmina Nowina wystąpiła z wnioskiem o przystąpienie do edycji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w 2022 r. w którym zaplanowano, przy udziale minimum 18 asystentów osób niepełnosprawnych, zrealizować 10.800 godzin usług, realizacja usług potrwa od stycznia do grudnia 2022 r. Na realizację zadania planuje się pozyskać środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego, w wysokości 432 000,00 zł

  Osoby zainteresowane udziałem w programie winny złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 25, kartę zgłoszenia do programu według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do programu, wraz z aktualnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod niżej podane numery telefonów.

  Osoby do kontaktu w sprawie programu:

  Edyta Nowak – 41 347-56-75

  Marcin Król – 41 347-56-71

  Program wraz z załącznikami dostępny na stronie:

  https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

  Plik do pobrania:
  Załącznik nr 8 - wzór karty zgłoszenia do Programu AOON edycja 2022.docx  Czytaj Więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021

  Gmina Nowiny przystąpiła do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na realizację którego otrzymała dotację 104 346,00 zł.

  Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

  Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  Czytaj Więcej o: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021